Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Höner


Vid höner förekommer mänga sjukdommer. Flest förekommande är inflammationer av hjärtsak och bukhinna (E.colie) och matsmälltnings problem.


Här kan man använda BioBalance7 med dosering via drinkvattnet. Given dos skall vara 1 liter BioBalance7 per 1000 liter vatten.

Man kan nå rätt dosering när mar placerar en dosapparat mellan tillförsel av vattnet. Innan man börjar att tillämpa BioBalance7 via drinkvatten-systemet ska man rengöra systemet noggrant.

Förstoppning av drinkvattennipplarna blir hindrad av rengöringen.

Inflammationer av hjärtsak och bukhinna bekämper man via sprejning.
Dos är 1 liter BioBalance7 per 15 liter vatten

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen