Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Kor och Kalver

Kor och kalver har ofta besvär av tarminflammationer (Para TB) och Salmonella bakterier som kan blir bekämpad med BB7.


Salmonellan skall  minskas och ofta reduceras till anammade koncentrationer.
I 2007 ska man göra en undersökning till olika sorter som finns hos kor och kalver.
En test till Salmonella bakteri Elisa är redan gjort och det var tillfredställalse.


BB7 tillämpar man  via vattnetledning, dos är 1 liter BB7 per 1000 liter vatten.

Man kan också spreja over djurens mat och vid sjuka  djur kan man spruta en kvart liter BB7 direkt i munnen 2 gånger dagligen i 2 dagar.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen